Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Sopocie przy Al. Niepodległości 958

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Al. Niepodległości 958, Sopot, pomorskie
Powierzchnia
720 m2
Cena
1 800 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-03-2022
Numer ogłoszenia
34147110
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

SzczegółyPREZYDENT MIASTA SOPOTU
81-704 Sopot, ul. T. Kościuszki 25/27
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sopocie przy Al. Niepodległości 958.
Forma zbyciasprzedaż
Przeznaczenie w planie
zagospodarowania przestrzennego
(P-2/01): działka nr 10/21 położona jest na obszarze zabudowy usługowej (06.U).
LokalizacjaAl. Niepodległości 958
Nr działki i powierzchniaNr 10/21, pow. 720 m?
Cena wywoławcza1.800.000,00 zł.
Wysokość wadium360.000,00 zł
Termin wpłaty wadiumNajpóźniej na wskazane konto w dniu 7.03.2022r.
Termin i miejsce przetargu10.03.2022r. godz. 11??
sala nr 58, Urząd Miasta Sopotu
Wadium należy wpłacić na konto 38102018110000020203735842 prowadzone przez Bank PKO BP.
Przetarg przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213).
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu, p.113 na II piętrze, tel. (58) 521 38 29. Pełną informację o przetargu znaleźć można na stronie internetowej m. Sopotu www.sopot.pl
Prezydent Miasta Sopotu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o tym do publicznej wiadomości.
34147110
drukuj ogłoszenie