Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej o sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności działki gruntu

lubelskie, Biała podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Biała podlaska, lubelskie
Powierzchnia
2 600 m2
Cena
32 000 zł
Numer ogłoszenia
34148505
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
AJP LOGISTIC SP Z O O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej o sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:
1. Prawo własności działki gruntu numer 3 o powierzchni 24 700,00 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1W/00057739/0 za cenę nie niższą 932 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 50 000,00 złotych.
2. Prawo własności działki gruntu numer 229 o powierzchni 2 600 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00064903/9 za cenę nie niższą niż 32 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 5 000,00 złotych
3. Prawo własności działki gruntu numer: 308/18, 308/19, 308/20 o powierzchni 10 917 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00069735/5 za cenę nie niższą niż 118 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 20 000,00 złotych /możliwość zakupu pojedynczych działek/.
4. Prawo własności działki gruntu numer 307/7, 307/9 i 307/10 o łącznej powierzchni 13 381 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00066004/1 za cenę nie niższą niż 205 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 20 000,00 złotych /możliwość zakupu pojedynczych działek/
5. Prawo własności działki gruntu numer 190 o powierzchni 900 m2. dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1W/00037326/6 za cenę nie niższą niż 51 000,00 złotych netto /zabudowana niedokończonym budynkiem mieszkalnym/. Wymagane wadium 5 000,00 złotych.
6. Udziału w wysokości 1500/22000 w prawie własności działki gruntu numer 308/17 o powierzchni 10 062 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1R/00066344/6 za cenę nie niższą niż 7 300,00 złotych netto
Bliższe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka przy ul. Bursaki 14 lok. 31 w Lublinie w godz. 10-14 lub pod nr. telefonu 601 511 606.
Wstępne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na zakup nieruchomości AJP LOGISTIC należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze syndyka w terminie do 14 stycznia 2022r. do godz. 14, decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości numer: 55 8025 0007 0710 5614 2000 0010. W tytule wpłaty należy określić której z nieruchomości dotyczy wpłata/dowód uiszczenia wadium dołączyć do oferty/.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
34148505
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: