Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej o sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty prawo własności działki gruntu

lubelskie, Biała podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Biała podlaska, lubelskie
Powierzchnia
10 917 m2
Cena
118 000 zł
Numer ogłoszenia
34148505
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
AJP LOGISTIC SP Z O O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej o sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:
1. Prawo własności działki gruntu numer 3 o powierzchni 24 700,00 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1W/00057739/0 za cenę nie niższą 932 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 50 000,00 złotych.
2. Prawo własności działki gruntu numer 229 o powierzchni 2 600 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00064903/9 za cenę nie niższą niż 32 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 5 000,00 złotych
3. Prawo własności działki gruntu numer: 308/18, 308/19, 308/20 o powierzchni 10 917 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00069735/5 za cenę nie niższą niż 118 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 20 000,00 złotych /możliwość zakupu pojedynczych działek/.
4. Prawo własności działki gruntu numer 307/7, 307/9 i 307/10 o łącznej powierzchni 13 381 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00066004/1 za cenę nie niższą niż 205 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 20 000,00 złotych /możliwość zakupu pojedynczych działek/
5. Prawo własności działki gruntu numer 190 o powierzchni 900 m2. dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1W/00037326/6 za cenę nie niższą niż 51 000,00 złotych netto /zabudowana niedokończonym budynkiem mieszkalnym/. Wymagane wadium 5 000,00 złotych.
6. Udziału w wysokości 1500/22000 w prawie własności działki gruntu numer 308/17 o powierzchni 10 062 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1R/00066344/6 za cenę nie niższą niż 7 300,00 złotych netto
Bliższe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka przy ul. Bursaki 14 lok. 31 w Lublinie w godz. 10-14 lub pod nr. telefonu 601 511 606.
Wstępne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na zakup nieruchomości AJP LOGISTIC należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze syndyka w terminie do 14 stycznia 2022r. do godz. 14, decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości numer: 55 8025 0007 0710 5614 2000 0010. W tytule wpłaty należy określić której z nieruchomości dotyczy wpłata/dowód uiszczenia wadium dołączyć do oferty/.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
34148505
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: