Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości położonej przy Wojska Polskiego 110E w Suwałkach

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Suwałki, podlaskie
Powierzchnia
1 442 m2
Cena
2 574 750 zł
Numer ogłoszenia
165089
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-12-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości
JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach
(sygn. akt. VIII GUp 96/19)
zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości

1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach o łącznej powierzchni 3,5609 ha położonej przy Wojska Polskiego 110E w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste tj.
a) prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:
- działka niezabudowana nr 32891/47 o powierzchni 0,0100 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042184/2,
- działka zabudowana nr 32891/49 o powierzchni 2,2490 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042199/0.
- działka zabudowana nr 32891/50 o powierzchni 1,3019 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042198/3,
Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami o funkcji magazynowej, biurowej, transportu oraz socjalnej o łącznej powierzchni zabudowy zgodnie z ewidencją gruntów 1442 m2. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi łącznie ok. 1832,49 m2.
Działka nr 32891/50 zabudowana jest budynkiem biurowo - magazynowo - warsztatowym o pow. zabudowy 545 m2 i pow. użytkowej 951,68 m2 oraz budynkiem magazynowo - socjalnym o pow. zabudowy 698 m2 i pow. użytkowej 724,52 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 79 m2 i pow. użytkowej ok. 60,01 m2.
Działka nr 32891/49 zabudowana jest boksem garażowym o powierzchni zabudowy 120 m2 i powierzchni użytkowej ok. 96,28m2.
2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 2.574.750,00 złotych (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto, co stanowi: 75% ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: