Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe ogłasz przetarg nieograniczony na zbycie ułamkowych udziałów t. po 1/40 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego-garażu wielostanowiskowego, usytuowanych w budynku przy ul. Radkowskiej 18-24 i Dzierżoniowskiej 30-32

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
1 222,8 m2
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-01-2022
Numer ogłoszenia
34149385
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-335 Wrocław
Ulica
TRWAŁA 7
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WROCŁAW POŁUDNIE

SzczegółyOGŁOSZENIE PRZETARGU NA ZBYCIE MIEJSC POSTOJOWYCH
Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trwałej 7

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zbycie ułamkowych udziałów tj. po 1/40 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego o pow. użytkowej 1222,80m2 (miejsce postojowe nr 6 i nr 16, każde o pow. 30,57m2) usytuowanych w budynku przy ul. Radkowskiej 18-24 i Dzierżoniowskiej 30-32.
Cena wywoławcza jednego miejsca postojowego wynosi 22 135,00 zł. Wadium 1 106,80 zł.
Materiały przetargowe, w tym formularz oferty są do uzyskania przy ul. Trwałej 7, pok. 29. Wszelkich informacji dotyczących przetargu i możliwości obejrzenia lokali udzielamy pod nr tel.: 71 7831158, 717831179.
Oferty należy składać na formularzach ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem "miejsce postojowe nr 6 lub 16 Radkowska 18-24, Dzierżoniowska 30-32" z podaniem numeru telefonu,
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Trwałej 7, pokój 11 do dnia 25.01.2022 r. do godz. 14.00.
Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium na konto Spółdzielni w PKO III O we Wrocławiu nr 31 1020 5242 0000 2302 0018 1537 z dopiskiem "miejsce postojowe nr 6 lub 16 Radkowska 18-24,Dzierżoniowska 31-32." Wpłata wadium dokonana jest z chwilą uznania rachunku bankowego Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się dnia 26.01.2022 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Trwałej 7 pok. 24 /sala konferencyjna/ o godz. 11.00.
Przetarg będzie przeprowadzony z zachowaniem wymogów sanitarnych. Maseczki ochronne obowiązkowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wycofania miejsca postojowego z przetargu, bądź jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.
34149385
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: