Ogłoszenie

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego w Sopocie przy Al. Niepodległości 671-671A

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Al. Niepodległości 671-671A, Sopot, pomorskie
Powierzchnia
200,82 m2
Cena
2 100 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-03-2022
Numer ogłoszenia
34150695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-704 Sopot
Ulica
Kościuszki 25/27
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Sopotu

SzczegółyPREZYDENT MIASTA SOPOTU
81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
w Sopocie przy Al. Niepodległości 671-671A.
Forma zbyciasprzedaż
Przeznaczenielokal użytkowy
LokalizacjaSopot, Al. Niepodległości 671-671A
parter i I piętro (I i II kondygnacja)
Powierzchnia użytkowa lokalu,
udział w częściach wspólnych
200,82 m?, 43/100 części
Cena wywoławcza
(lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu)
2.100.000,00 zł
(dwa miliony sto tysięcy złotych)
Wysokość wadium420.000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych)
Termin wpłaty wadiumdo 21 marca 2022r.
Termin i miejsce przetargu24 marca 2022 r., godz. 11.00
sala nr 58, I piętro, Urząd Miasta Sopotu
Lokal można oglądać
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)
Administracja Budynków PATPOL
Sopot, ul. M. Reja 13/15
tel. 58 551 10 85 wew. 21
Wadium w wysokości 420.000,00 zł należy wpłacić na konto nr 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842 prowadzone przez prowadzone przez Bank PKO BP.
Przetarg przeprowadza się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213).
Ogłoszenie o przetargu znaleźć można na stronie internetowej miasta Sopotu
www.sopot.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sopotu, pokój nr 113 na II piętrze, tel. (58) 5213 829.
Prezydent Miasta Sopotu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o tym do publicznej wiadomości.
34150695
drukuj ogłoszenie