Ogłoszenie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU na sprzedaż nieruchomości poł. w obrębie ewid. Miszewo Murowane Nowe

mazowieckie, Miszewo Murowane Nowe

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Miszewo Murowane Nowe, mazowieckie
Powierzchnia
1 516 m2
Cena
1 614 083 zł
Numer ogłoszenia
165180
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


GGN-II.6840.3.2021 Płock, dnia 29 grudnia 2021 roku


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

na sprzedaż nieruchomości

położonej w obrębie ewidencyjnym Miszewo Murowane Nowe w gminie Bodzanów


1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Murowane Nowe gmina Bodzanów stanowiąca własność Powiatu Płockiego oznaczona jako działki ewidencyjne:

1) nr 330/4 o pow. 0,1516 ha,

2) nr 330/5 o pow. 0,1519 ha,

3) nr 330/9 o pow. 0,1651 ha,

4) nr 330/10 o pow. 0,1681 ha

5) nr 330/11 o pow. 0,1556 ha,

6) nr 330/12 o pow. 0,1693 ha,

7) nr 330/13 o pow. 0,1851 ha,

8) nr 330/14 o pow. 0,1947 ha,

9) nr 330/15 o pow. 0,1351 ha

10) nr 330/16 o pow. 0,2085 ha,

11) nr 330/17 o pow. 0,0323 ha,

12) nr 330/18 o pow. 0,1268 ha,

13) nr 330/19 o pow. 0,2325 ha,

14) nr 330/20 o pow. 0,2262 ha,

15) nr 330/21 o pow. 0,2410 ha,

16) nr 330/22 o pow. 0,2340 ha,

17) nr 330/24 o pow. 0,2122 ha,

18) nr 330/25 o pow. 0,1800 ha,

19) nr 330/26 o pow. 0,2048 ha,

20) nr 330/27 o pow. 0,0314 ha,

21) nr 330/28 o pow. 0,2292 ha,

22) nr 330/29 o pow. 0,9646 ha,

23) nr 330/30 o pow. 0,1777 ha,

24) nr 330/31 o pow. 0,1859 ha,

25) nr 330/33 o pow. 0,1839 ha,

26) nr 330/34 o pow. 0,1683 ha,

uregulowana w księdze wieczystej PL1P/00092496/9.

2. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

3. Cena wywoławcza nieruchomości (26 działek) wynosi: 1 614 083,49 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset czternaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 49/100) i stanowi wartość netto 1 312 263,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote) oraz podatek VAT 23% w kwocie 301 820,49 zł (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 49/100).

4. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 11 marca 2022 roku, godz.12.00 w Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59, pokój nr 4.

5. Oferty należy składać do dnia 8 marca 2021 roku do godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, Kancelaria ogólna.

6. Wadium na ww. nieruchomość ustala się na kwotę: 65 613,15 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 15/100), które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze" w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie, aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 8 marca 2022 roku.

7 Pełen tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez:

a/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, i zamieszczenie na stronach internetowych: www.powiat.plock.pl oraz bip.powiat-plock.pl

b/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Bodzanów

c/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bodzanów.

8 Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, pokój 311 tel. (24) 267 67 52.

 

drukuj ogłoszenie