Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Kwidzynie przy ul. Koszykowej

mazowieckie, Kwidzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Koszykowa, Kwidzyn, mazowieckie
Powierzchnia
11 499 m2
Cena
2 300 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-03-2022
Numer ogłoszenia
34151568
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82-500 Kwidzyn
Ulica
Warszawska 19
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Kwidzynie

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014, poz. 1490)
Burmistrz Miasta Kwidzyna
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, wyszczególnionej poniżej,
1. Oznaczenie nieruchomości, cena wywoławcza, wysokość wadium
Położenie nieruchomościNr działekPow.Przeznaczenie nieruchomości,Cena wywoławczaWadium (zł)
2.3.4.5.6.7.
Koszykowa155/5, obr.0001 (GD1I/00002730/5),
156/1, obr.0001 (GD1I/00047217/0),
147/9, 148/5, obr.0001 (GD1I/00039686/9),
397/6, obr.0004 (GD1I/00026118/3)
1.1499 haBudownictwo mieszkaniowe wielorodzinne2 300 000 zł450 000 zł
2. Termin i miejsce przetargu 25 marca 2022 r. od godz. 1000, pok. nr 110 (parter) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19.
3. Wpłata wadium, warunkująca udział w przetargu w podanej wyżej wysokości, w terminie do dnia 21 marca 2022 r., na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Nr 11830000090008210720000040. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym wadium znajduje się na wskazanym koncie.
4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 oraz Internet - strona www.bip.kwidzyn.pl, www.kwidzyn.pl. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać informacje: Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, tel. 55 646-47-17, 55 646-47-65
34151568
drukuj ogłoszenie