Ogłoszenie

Zarząd Pow. Lublinieckiego ogł. piaty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruch. zabud. poł. w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 3

śląskie, Lubliniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żwirki i Wigury 3, Lubliniec, śląskie
Powierzchnia
2 459 m2
Cena
1 345 000 zł
Numer ogłoszenia
34152189
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-700 Lubliniec
Ulica
Paderewskiego 7
Osoba kontaktowa
POWIAT LUBLINIECKI

SzczegółyWYCIĄG
z ogłoszenia o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3,
stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego
Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczonej
na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha, zapisanej
w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem byłego szpitala i budynkiem gospodarczym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 1 345 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2022 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.
Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia
11 marca 2022 roku wadium w wysokości 135 000,00 zł na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 - z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.
Pełna wersja ogłoszenia o przetargu opublikowana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu: www.lubliniec.starostwo.gov.pl, www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu
530 331 780oraz 530 144 554.
34152189
drukuj ogłoszenie