Ogłoszenie

Dostawa podstawowych artykułw żywnościowych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Przedmiotem zamówienia ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-07-2023
Numer ogłoszenia
OWP/2007/01/05-1415821
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-01-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88 - 150 Kruszwica
Ulica
ul. Nadgoplańska 4
Osoba kontaktowa
Radomił Belt
Nr telefonu
052/3515-010 w. 45
Email
publiczne@kruszwica.um.gov.pl
Strona www
www.bip.kruszwica.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/01/05-1415821

Data publikacji: 2007/01/05

Nazwa: Urząd Miejski w Kruszwicy

Ulica : ul. Nadgoplańska 4

Miasto: Kruszwica

Kod pocztowy: 88 - 150

Województwo: kujawsko-pomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Radomił Belt

Numer telefonu: 052/3515-010 w. 45

Fax: 052/3516-021

E-mail: publiczne@kruszwica.um.gov.pl

Strona internetowa: www.bip.kruszwica.gmina.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa podstawowych artykułw żywnościowych dla podopiecznych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowych artykułów żywnościowych
dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kruszwicy.

Produkty objęte postępowaniem wymienione zostały w furmularzu cenowym
stanowiącym załącznik do SIWZ.

Produkty winny być wydawane w godzinach od 8,00 do 16,00 w dni powszednie
w placówce handlowej położonej w granicach administracyjnych miasta
Kruszwicy.

Kryteria oceny ofert:

Cena (suma cen jednostkowych z formularza cenowego)

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2023/07/01

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kruszwicy ul Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica pokój nr
16-sekretariat

drukuj ogłoszenie