Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów biurowych. ZM 4/230/2007.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-01-2207
Numer ogłoszenia
OWP/2007/01/09-973935
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-01-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-100 Puławy
Ulica
Bema 1
Osoba kontaktowa
Jan Kowalczyk
Nr telefonu
0-81 88 77 023
Email
jkowalczyk@man.pulawy.pl
Strona www
www.spzoz.pulawy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/01/09-973935

Data publikacji: 2007/01/09

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Ulica : Bema 1

Miasto: Puławy

Kod pocztowy: 24-100

Województwo: lubelskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Jan Kowalczyk

Numer telefonu: 0-81 88 77 023

Fax: 0-81 88 77 023

E-mail: jkowalczyk@man.pulawy.pl

Strona internetowa: www.spzoz.pulawy.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów
biurowych.

ZM 4/230/2007.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2207/01/18

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy,
ul. Bema 1; budynek administracyjny - sekretariat.

drukuj ogłoszenie