Ogłoszenie

opracowanie koncepcji ewaluacji zadań przewidzianych dla Dzialania II projektu KŁOS wraz z monitoringiem ex post realizowanego w ramach PIW ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-07-2029
Numer ogłoszenia
OWP/2007/01/12-1757507
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-01-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
91-824 Łódź
Ulica
Zawiszy Czarnego 22
Osoba kontaktowa
ewa woźniak
Nr telefonu
0-42 616-06-20
Email
prawnik@tpn.org.pl
Strona www
www.klos.neostrada.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/01/12-1757507

Data publikacji: 2007/01/12

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Ulica : Zawiszy Czarnego 22

Miasto: Łódź

Kod pocztowy: 91-824

Województwo: łódzkie

Osoba upoważniona do kontaktów: ewa woźniak

Numer telefonu: 0-42 616-06-20

Fax: 0-42 616-06-20

E-mail: prawnik@tpn.org.pl

Strona internetowa: www.klos.neostrada.pl

Rodzaj ogłoszenia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: opracowanie koncepcji ewaluacji zadań przewidzianych dla Dzialania II
projektu KŁOS wraz z monitoringiem ex post realizowanego w ramach PIW
Equal dla Polski 2004-2006

Kryteria oceny ofert: cena - 40%

ilość przeprowadzonych badańw zakresie danego
zadania - 25%

różnorodność narzędzi ewaluacji - 35%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2029/07/01

Miejsce składania ofert: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22 pokój nr 12 I pietro

drukuj ogłoszenie