Ogłoszenie

DOSTAWA ODCZYNNIKóW I AKCEWESORII DO ANALIZATORA PARAMETRóW KRYTYCZNYCH 1 ZADANIE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-07-2029
Numer ogłoszenia
OWP/2007/01/20-1755213
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-01-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41 800 ZABRZE
Ulica
SZPITALNA 2
Osoba kontaktowa
SABINA JANKOWSKA
Nr telefonu
0 32 278 43 35
Email
s.jankowska@sccs.pl
Strona www
www.sccs.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/01/20-1755213

Data publikacji: 2007/01/20

Nazwa: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA

Ulica : SZPITALNA 2

Miasto: ZABRZE

Kod pocztowy: 41 800

Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: SABINA JANKOWSKA

Numer telefonu: 0 32 278 43 35

Fax: 0 32 278 43 35

E-mail: s.jankowska@sccs.pl

Strona internetowa: www.sccs.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA ODCZYNNIKóW I AKCEWESORII DO ANALIZATORA PARAMETRóW
KRYTYCZNYCH
1 ZADANIE

Kryteria oceny ofert: CENA 100 %

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2029/07/01

Miejsce składania ofert: ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
41 800 ZABRZE
UL. SZPITALNA 2
BUDYNEK ADMINISTRACJI POK. 39
drukuj ogłoszenie