Ogłoszenie

Dostawa: 1. komora laminarna II klasy, 2 filtry HEPA, plus 1 szt. filtr węglowy, szt.1 2 . komora do pracy z cytostatykami, 3 filtry HEPA, plus 1 ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-07-2028
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/07-1571721
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-03-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-106 Warszawa
Ulica
Pawińskiego 5a
Osoba kontaktowa
Lech Laskowski
Nr telefonu
0 22 592 21 43
Email
secretariate@ibb.waw.pl
Strona www
http://www.ibb.waw.pl/przetargi1/index.html

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/07-1571721

Data publikacji: 2007/03/07

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Ulica : Pawińskiego 5a

Miasto: Warszawa

Kod pocztowy: 02-106

Województwo: mazowieckie

Osoba upoważniona do kontaktów: Lech Laskowski

Numer telefonu: 0 22 592 21 43

Fax: 0 22 658 46 36

E-mail: secretariate@ibb.waw.pl

Strona internetowa: http://www.ibb.waw.pl/przetargi1/index.html

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa:

1. komora laminarna II klasy, 2 filtry HEPA, plus 1 szt. filtr węglowy, szt.1
2 . komora do pracy z cytostatykami, 3 filtry HEPA, plus 1 szt. filtr węglowy, szt.1
3 . inkubator CO2 do hodowli komórkowych, wersja z płaszczem powietrznym, wew. filtracją HEPA, sterylizacją termiczną. szt.2
Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2028/07/03

Miejsce składania ofert: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
pokój 45

drukuj ogłoszenie