Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych marki STAR 266, LUBLIN, TARPAN CPV 34300000-0

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-07-2021
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/13-904401
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-03-2007

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
68-100 Żagań
Ulica
ul. Żarska 1
Osoba kontaktowa
Agnieszka Ziemiańska
Nr telefonu
(068) 368 9687
Email
zolw.mysz@interia.pl
Strona www
www.10brsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/13-904401

Data publikacji: 2007/03/13

Nazwa: Jednostka Wojskowa 2943

Ulica : ul. Żarska 1

Miasto: Żagań

Kod pocztowy: 68-100

Województwo: lubuskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Ziemiańska

Numer telefonu: (068) 368 9687

Fax: (068) 368 9121

E-mail: zolw.mysz@interia.pl

Strona internetowa: www.10brsk.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części
zamiennych do pojazdów mechanicznych marki STAR 266, LUBLIN, TARPAN CPV
34300000-0

Kryteria oceny ofert: Cena - 100%


Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2021/07/03

Miejsce składania ofert: Budynek Sztabu JW 2943 nr 16 kancelaria jawna pok. 125
do dnia 21.03.2007r. do godz. 10.00

drukuj ogłoszenie