Ogłoszenie

Wykonanie renowacji w pomieszczeniach na I piętrze Budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
opis przedmiotu: rozbiórka, malowanie, wymiana ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-03-2207
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/14-1934378
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-03-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Rynek 8/9
Osoba kontaktowa
Aneta Maciejewska
Nr telefonu
12-2741741
Email
info@myslenice.pl
Strona www
www.myslenice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/14-1934378

Data publikacji: 2007/03/14

Nazwa: Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Ulica : Rynek 8/9

Miasto: Myślenice

Kod pocztowy: 32-400

Województwo: małopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Maciejewska

Numer telefonu: 12-2741741

Fax:

E-mail: info@myslenice.pl

Strona internetowa: www.myslenice.pl

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie renowacji w pomieszczeniach na I piętrze Budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
opis przedmiotu: rozbiórka, malowanie, wymiana drzwi, podłoga.


Kryteria oceny ofert: Kryteria oceny: 100% cena


Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2207/03/22

Miejsce składania ofert: Miejsce składania - siedziba zamawiającego: sekretariat urzędu pokój nr 9drukuj ogłoszenie