Ogłoszenie

Wykonanie usług związnych z przygotowaniem trzech wystaw objazdowych Twarze bezpieki...Usługi dotyczą: projektowania, składu komputerowego, druku ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-07-2028
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/16-1108411
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-03-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-012 Kraków
Ulica
Reformacka 3
Osoba kontaktowa
Magdalena Głowa
Nr telefonu
012/421-19-61
Email
magdalena.glowa@ipn.gov.pl
Strona www
www.ipn.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/16-1108411

Data publikacji: 2007/03/16

Nazwa: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie

Ulica : Reformacka 3

Miasto: Kraków

Kod pocztowy: 31-012

Województwo: małopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Głowa

Numer telefonu: 012/421-19-61

Fax: 012/421-11-00

E-mail: magdalena.glowa@ipn.gov.pl

Strona internetowa: www.ipn.gov.pl

Rodzaj ogłoszenia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług związnych z przygotowaniem trzech wystaw objazdowych Twarze bezpieki...
Usługi dotyczą: projektowania, składu komputerowego, druku oraz plakatowania.

Kryteria oceny ofert: Cena brutto PLN = 100% (suma trzech etapów prac według formularza ofertowego)

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2028/07/03

Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP w Krakowie
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków
Kancelaria Ogólna piętro I

drukuj ogłoszenie