Ogłoszenie

Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych w rozbiciu na 4 odrębne Zadania- wielkość i zakres określono w SIWZ

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-07-2030
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/22-681273
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-03-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa Sól
Ulica
Chałubińskiego 7
Osoba kontaktowa
Zakrzewska Bożena
Nr telefonu
068 3882 285
Email
zpzakrzewska@interia.pl
Strona www
www.szpitalnowasol.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/22-681273

Data publikacji: 2007/03/22

Nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Ulica : Chałubińskiego 7

Miasto: Nowa Sól

Kod pocztowy: 67-100

Województwo: lubuskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Zakrzewska Bożena

Numer telefonu: 068 3882 285

Fax: 068 3871 281

E-mail: zpzakrzewska@interia.pl

Strona internetowa: www.szpitalnowasol.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych w rozbiciu na 4 odrębne Zadania- wielkość i zakres określono w SIWZ

Kryteria oceny ofert: cena 90%
jakość 10%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2030/07/03

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego biurowiec pokój nr 25 godz. 11:00

drukuj ogłoszenie