Ogłoszenie

Główny przedmiot CPV; 45.42.11.00-5 Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Masłowie.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-04-2207
Numer ogłoszenia
OWP/2007/03/27-1862861
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-03-2007

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-100 Trzebnica
Ulica
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Zbigniew Mroziński
Nr telefonu
071 312 06 11 wew. 380
Email
mrozinski_z@um.trzebnica.pl
Strona www
www.bip.trzebnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/03/27-1862861

Data publikacji: 2007/03/27

Nazwa: Gmina Trzebnica

Ulica : pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Miasto: Trzebnica

Kod pocztowy: 55-100

Województwo: dolnośląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Zbigniew Mroziński

Numer telefonu: 071 312 06 11 wew. 380

Fax: 071 312 12 48

E-mail: mrozinski_z@um.trzebnica.pl

Strona internetowa: www.bip.trzebnica.pl

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Główny przedmiot CPV; 45.42.11.00-5
Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Masłowie.

Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa - 100%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2207/04/17

Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 55-100 Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1,
pokój nr 40 (sekretariat) do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 48 o godz. 11:00

drukuj ogłoszenie