Ogłoszenie

Naprawa nawierzchni bitumicznych w JW 1515 Bydgoszcz

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-07-2026
Numer ogłoszenia
OWP/2007/04/17-986711
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-04-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-915 Bydgoszcz
Ulica
ul. Podchorążych 33
Osoba kontaktowa
mgr Dorota Zdunowska
Nr telefonu
052 378 38 76
Email
rzi.szp@pow.mil.pl
Strona www
www.rzi.hg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/04/17-986711

Data publikacji: 2007/04/17

Nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Ulica : ul. Podchorążych 33

Miasto: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-915

Województwo: kujawsko-pomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów: mgr Dorota Zdunowska

Numer telefonu: 052 378 38 76

Fax: 052 378 42 85

E-mail: rzi.szp@pow.mil.pl

Strona internetowa: www.rzi.hg.pl

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa nawierzchni bitumicznych w JW 1515 Bydgoszcz

Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2026/07/04

Miejsce składania ofert: pokój nr 2 - kancelaria, siedziba Zamawiającego

drukuj ogłoszenie