Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy gazu propan-butan LPG oraz benzyny Pb-95 do pojazdów służbowych eksploatowanych na terenie 7 jednostek Policji garnizonu ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2021
Numer ogłoszenia
OWP/2007/05/08-1578173
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-05-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-521 Olsztyn
Ulica
ul. Partyzantów 6-8
Osoba kontaktowa
Katarzyna Tatyrża
Nr telefonu
089 522 52-00
Email
zpol@warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Strona www
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/05/08-1578173

Data publikacji: 2007/05/08

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica : ul. Partyzantów 6-8

Miasto: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-521

Województwo: warmińsko-mazurskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Tatyrża

Numer telefonu: 089 522 52-00

Fax: 089 522 52-05

E-mail: zpol@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Strona internetowa: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy gazu propan-butan LPG oraz benzyny Pb-95 do pojazdów
służbowych eksploatowanych na terenie 7 jednostek Policji garnizonu
warmińsko-mazurskiego

Kryteria oceny ofert: Cena-90%

Opust cenowy- 10%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2021/07/05

Miejsce składania ofert:

Komenda Wojewódzka Policji Sekretariat Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Blok 27 ul. Pstrowskiego 3, 10-049 Olsztyn

drukuj ogłoszenie