Ogłoszenie

Zestaw komputerowy z przeznaczeniem na serwer -1 sztuka -kod CPV30231100-8,30241000-0,dostawa drukarki laserowej - 1 sztuka -kod CPV ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2025
Numer ogłoszenia
OWP/2007/05/16-1055634
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-05-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-701 Lublin
Ulica
Nałęczowska 27
Osoba kontaktowa
Marzena Helman
Nr telefonu
81/5330034
Email
marketing@womp lublin.pl
Strona www
www.womp.lublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/05/16-1055634

Data publikacji: 2007/05/16

Nazwa: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Ulica : Nałęczowska 27

Miasto: Lublin

Kod pocztowy: 20-701

Województwo: lubelskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Marzena Helman

Numer telefonu: 81/5330034

Fax: 81/5258762

E-mail: marketing@womp lublin.pl

Strona internetowa: www.womp.lublin.pl

Rodzaj ogłoszenia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Zestaw komputerowy z przeznaczeniem na serwer -1 sztuka -kod
CPV30231100-8,30241000-0,dostawa drukarki laserowej - 1 sztuka -kod CPV
30233231-9, dostawa ręcznych skanerów kodów kreskowych - 6 sztuk wraz z
etykietami samoprzylepnymi do znaczenia probówek w ilości 200 000
sztuk - kod CPV 30216130-6, rozbudowa laboratoryjnego systemu
informatycznego -kod CPV 30243000-4 dostawa wraz z instalacją do siedziby
WOMPCPL , 20-701 Lublin ul.Nałęczowska 27

Kryteria oceny ofert: Cena za całe zamówienie 100 %

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2025/07/05

Miejsce składania ofert: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w
Lublinie ul.Nałeczowska 27 , pokój 306 sekretariat Dyrektora .

drukuj ogłoszenie