Ogłoszenie

budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych łączącego budynek przychodni nr 2 przy ul. Skłodowskiej 10 z budynkiem usługowym przy ul. ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2028
Numer ogłoszenia
OWP/2007/05/17-1589016
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-05-2007

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
39-300 MIELEC
Ulica
Sękowskiego 2 b
Osoba kontaktowa
Eewlina Lorenc
Nr telefonu
017 7800400
Email
starostwo@powiat-mielecki.pl
Strona www
www.bip.powiat-mielecki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/05/17-1589016

Data publikacji: 2007/05/17

Nazwa: POWIAT MIELECKI

Ulica : Sękowskiego 2 b

Miasto: MIELEC

Kod pocztowy: 39-300

Województwo: podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów: Eewlina Lorenc

Numer telefonu: 017 7800400

Fax: 017 7800402

E-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl

Strona internetowa: www.bip.powiat-mielecki.pl

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych łączącego budynek przychodni nr 2
przy ul. Skłodowskiej 10 z budynkiem usługowym przy ul. Skłodowskiej 8A w
Mielcu

Kryteria oceny ofert: cena -100%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2028/07/05

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b -
sala nr 1

drukuj ogłoszenie