Ogłoszenie

Remont drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb- Kołaki Kosć.-Czrnowo Undy -Czarnowo Biki -Kulesze Kość. w lokalizacji 7+400-7+600

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-07-2030
Numer ogłoszenia
OWP/2007/05/23-410887
Źródło ogłoszenia
Urząd Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-05-2007

Ogłaszający

Województwo
Miasto
18 - 300 Zambrów
Ulica
Fabryczna 3
Osoba kontaktowa
Murawska Hanna
Nr telefonu
0862713230
Email
murawska.pzd@wp.pl
Strona www
www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie:

OWP/2007/05/23-410887

Data publikacji: 2007/05/23

Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie

Ulica : Fabryczna 3

Miasto: Zambrów

Kod pocztowy: 18 - 300

Województwo: podlaskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Murawska Hanna

Numer telefonu: 0862713230

Fax: 0862713230

E-mail: murawska.pzd@wp.pl

Strona internetowa: www.spzambrow.bip.podlaskie.pl

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi powiatowej Nr 2012B Wiśniewo-Łętowo Dąb- Kołaki Kosć.-Czrnowo
Undy -Czarnowo Biki -Kulesze Kość. w lokalizacji 7+400-7+600

Kryteria oceny ofert: 100%

Termin składania wniosków: nie dotyczy

Termin składania ofert: 2030/07/05

Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg

18-300 Zambrów

ul. Fabryczna 3 pok. 111

drukuj ogłoszenie