Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej modernizacji 4 dźwigów osobowych wraz z robotami budowl.-instal. oraz prac remontowych w bud. Jeleniogórskiej Spółdz. Mieszkaniowej.

dolnośląskie, Jelenia góra

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34082741
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-506 Jelenia góra
Ulica
RÓŻYCKIEGO 19
Osoba kontaktowa
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie kompleksowej modernizacji 4 dźwigów osobowych wraz z robotami budowlano - instalacyjnymi w zakresie dotyczącym przebudowy wejść do budynków, szybów windowych oraz prac remontowych w budynkach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej"
Zakres obejmuje prace wynikające z SIWZ, z Projektów budowlanych, opisu zadań remontowych nieujętych w projektach. Projekty budowlane dostępne są na stronie www.jsmjg.plprzy ogłoszeniu o przetargu, przedmiary robót stanowią załącznik do SIWZ.
Wymagane wadium: 30 000- złotych.
Termin realizacji - do dnia 15.11.2021 r.
Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73
w dni robocze w godz. od 8 00 do 14 00 , a także za pośrednictwem poczty - od dnia 23.03.2021 roku (cena SIWZ: 36,90 zł brutto)
.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,
w ADM "Dwójka" przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 10 00 dnia 06.04.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2021 roku o godzinie 13 00
w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
ZARZĄD JSM
34082741
drukuj ogłoszenie