Ogłoszenie

SMB Jary ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót i usług budowlanych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-04-2021
Numer ogłoszenia
34083669
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-784 Warszawa
Ulica
Surowieckiego 12
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA JARY

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "JARY",
ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa
ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie następujących robót i usług
budowlanych:
1. Remont balkonów.
2. Remont dźwigów osobowych.
3. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz terenów zewnętrznych garaży.
4. Remont oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych.
5. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż dla budynku przy ul. Wiolinowej 2 oraz przyłącza wodociągowego na potrzeby nawodnionej instalacji p.poż przy ul. Służby Polsce 7. Wykonanie dokumentacji technicznej remontu instalacji elektrycznej - WLZ dla budynków przy ul. Puszczyka 15, ul. Sosnowskiego 1 i 2 oraz ul. Wiolinowej 7.
6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w technologii paneli monokrystalicznych o wydajności 460 W / 1 szt. na dachu siedziby SMB "JARY", ul. Surowieckiego 12, Warszawa.
Szczegółowe informacje dla ww. postępowań udzielane są w siedzibie Spółdzielni (pok. 218A i 108, tel. 22 644 99 81) oraz przedstawione w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, które dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni
(www.smbjary.waw.pl) od dnia 30.03.2021 r.
Termin wpłaty wadium do dnia 12.04.2021 r. (wpływ na rachunek Spółdzielni). Termin składania ofert do dnia 13.04.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie SMB "JARY", pokój 206.
Otwarcie ofert cenowych nastąpi w dniu 13.04.2021 r. od godz. 10.30 w siedzibie SMB "JARY" w pok. 209 (sala konferencyjna).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.
34083669
drukuj ogłoszenie