Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę powierzchni utwardzonych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-04-2021
Numer ogłoszenia
34087061
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-695 Warszawa
Ulica
Bełdan 2
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁUŻEWIEC"

SzczegółyWarszawa, dnia 07.04.2021.r.
S.M. SŁUŻEWIEC
02 695 Warszawa, ul. BEŁDAN 2
tel.22 843 68 51., fax 22 843 64 16
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
W trybie przetargu nieograniczonego nr 1 / 2021
"Przebudowa istniejących powierzchni utwardzonych na dz. ew. nr 28/2 i 37/3 z obrębu 1-04-11 dla dostosowania dojazdu pożarowego do budynku S.M. Służewiec przy ul. Niegocińskiej 1 do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r."
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 20 tygodni od dnia wprowadzenia
Formularz specyfikacji (SIWZ) zawierającej szczegółowe materiały przetargowe można otrzymać w siedzibie zamawiającego: Warszawa, ul .Bełdan 2, w dniach 14.04.-26.04.2021r.
w godz. pracy biura Spółdzielni, po wpłaceniu kwoty 50,00 zł na konto SM Służewiec nr 28 1020 1169 0000 8302 0011 3696.
Upoważnioną osobą do kontaktów z oferentami jest : Jan Leszczyński
email: sekretariat@smsluzewiec.pltel.22 843 68 51., fax 22 843 64 16
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł
Oferent, który nie wykupi SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
Składanie ofert w siedzibie Spółdzielni: Warszawa, ul. Bełdan 2 do dnia 27.04.2021r. do godz. 15.00
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni: Warszawa, ul. Bełdan 2
w dniu 28.04.2021r. godz. 10.00
34087061
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: