Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skraju ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na roboty brukarskie i terenowe

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-05-2021
Numer ogłoszenia
34088613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-777 Warszawa
Ulica
Kulczyńskiego 14
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKRAJU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" z siedzibą w Warszawie (02-777) ul. Kulczyńskiego 14
ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:
1. Remont dwunastu śmietników dla budynków w SM "Na Skraju".
Szczegółowy zakres zamówienia określono w SIWZ, który można odebrać w pokoju nr 4 za odpłatnością w wysokości brutto 61,50 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru określonego w SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości dla każdej grupy śmietników po 4000 zł. (w przypadku wszystkich śmietników 10 000 zł).
2. Remont elewacji wiatrołapów dla 5 budynków mieszkalnych w zasobach SM "Na Skraju".
Szczegółowy zakres zamówienia określono w SIWZ, który można odebrać bezpłatnie w pokoju nr 4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 3.600,00 zł. W przypadku złożenia oferty częściowej wysokość wadium została określona indywidualnie dla poszczególnych budynków w SIWZ.
3. Roboty brukarskie i terenowe w SM "Na Skraju"
Szczegółowy zakres zamówienia określono w SIWZ, który można odebrać wraz z załącznikami z sekretariatu pokój 4 za odpłatnością w wysokości brutto 61,50 zł. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 8.000,00 zł.
Pisemne oferty należy złożyć w sekretariacie SM "Na Skraju" pok. nr 4 w terminie do dnia:
1. 7.05.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.05.2021 r. o godz. 10.15
2. 10.05.2021 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 12.15
3. 11.05.2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021 r. o godz. 10.15
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy, adresem, adresem e-mail oraz nr. tel. Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane "Przetarg na (nazwa przetargu).
Szczegółowe informacje dot. przetargów;
1. i 2. można uzyskać pod nr. telefonu 22 643-05-23 lub e-mailem: p.uminski@naskraju.pl
3. można uzyskać pod nr. telefonu 22 643-05-23 lub e-mailem: p.stepak@naskraju.pl
Opłaty za SIWZ można dokonać na konto 04 1090 1694 0000 0001 0829 6710 lub w kasie Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.
34088613
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: