Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie w Radomiu, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia budynku przy ul. Osiedlowej 12

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34089473
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-611 Radom
Ulica
Wyścigowa 19
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu ul. Wyścigowa 19,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia budynku przy ulicy Osiedlowej 12 należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" w Radomiu. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www. ustronie. radom.pllub w wersji papierowej, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zl brutto i zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 669 444 019.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Leszek Kawecki, tel. 669 444 020, e-mail- l.kawecki@ustronie.nazwa.pl
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie określonej w SWZ.
Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia -04.05.2021r. do godz. 1500.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad (parter).
Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. "USTRONIE" w Radomiu z dnia 18.02.2021r.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
34089473
drukuj ogłoszenie