Ogłoszenie

Saur Neptun Gdańsk S.A. ogłasza przetarg na eksploatację kotłowni węglowej zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w Straszynie

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-05-2021
Numer ogłoszenia
34090910
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-858 Gdańsk
Ulica
Wałowa 46
Osoba kontaktowa
Saur Neptun Gdańsk S.A.

SzczegółySaur Neptun Gdańsk S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Kompleksową eksploatację kotłowni węglowej zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w Straszynie
Składanie ofert: w terminie 2 tygodni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia
Wszelkie informacje dotyczące przetargów dostępne są w Komórce Przetargów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wałowa 46
Odbiór materiałów przetargowych:
? pocztą elektroniczną: Danuta.Worobiej@sng.com.pl (Danuta Worobiej +48 58 325 27 00 w. 262)
Informacji dodatkowych udziela:
w zakresie procedur: Dariusz Michalak, tel. +48 58 325 27 00 wew. 233
w zakresie przedmiotu zamówienia: Wojciech Woźniak, tel. 606 800 197
Do zamówień nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
34090910
drukuj ogłoszenie