Ogłoszenie

SMLW Popowice we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Białowieskiej 4-30 we Wrocławiu

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34091870
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
54-237 Wrocław
Ulica
Popowicka 28
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA POPOWICE

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
tel. 71/355 63 73
e-mail: sekretariat@smpopowice.pl
www.smpopowice.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Wykonanie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Białowieskiej 4-30
we Wrocławiu na terenie dz. 11/31, AM-10, obręb Popowice będącej pod zarządem SMLW "Popowice" we Wrocławiu
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2021 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice";
b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie zł: szesnaście tysięcy) do dnia 12.05.2021 r.;
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W celu otrzymania SIWZ należy na adres e-mail: dip@smpopowice.plwysłać dane do wystawienia faktury na kwotę 50 zł brutto za dokumentację przetargową.
5. SIWZ można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną, po zaksięgowaniu wpłaty 50 zł na koncie Spółdzielni.
6. Oferty należy składać w terminie do 13.05.2021 r. do godziny 900 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 13.05.2021 r. o godz. 1000.
8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Bogdan Nowicki tel. 71/355 63 73 (wew. 329).
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
34091870
drukuj ogłoszenie