Ogłoszenie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem w sezonie zimowym.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162567
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA"

w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem w sezonie zimowym.

Termin realizacji zamówienia od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Informacje o warunkach jakie należy spełnić zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które są do pobrania w Administracji Osiedla „Parkitka" w Częstochowie przy ul. Okulickiego 49, tel. 34 3225954, w okresie od 28.05.2021 r. do 11.06.2021 r. w godz. od 10:00-14:00 bądź drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy administracja@parkitka.pl. Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach z opisem „Usługi Sprzątania Osiedle Parkitka" na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA", ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12, 42-200 Częstochowa w terminie do 14.06.2021 r. Wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi 5 000 zł. Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni. Nr rachunku bankowego Spółdzielni:  ING B.Ś.S.A. O./ Cz-wa 46 1050 1142 1000 0005 0167 3388 tytułem: wpłata wadium przetarg na sprzątanie Osiedla. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny. W postępowaniu nie stosujemy preferencji krajowych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 15.06.2021 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni „Parkitka" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12 w Częstochowie.

 

drukuj ogłoszenie