Ogłoszenie

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ogłasza przetarg nieograniczony DOCIEPLENIE STROPÓW PIWNIC, REMONT DACHÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
162608
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Inowrocławiu,
88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

DOCIEPLENIE STROPÓW PIWNIC, REMONT DACHÓW W BUDYNKACH SPÓŁDZIELCZYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU I REJONIE W 2021 r.

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 24.06.2021 r. do godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.

Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze bez udziału Oferentów.

Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 29.06.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze bez udziału Oferentów.

Po otwarciu OFERT Z DOKUMENTAMI oraz OFERT CENOWYCH zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego informacja z otwarcia, z wyszczególnieniem Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaproponowane przez nich ceny.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać na w/wym. stronie internetowej Spółdzielni.

 

drukuj ogłoszenie