Ogłoszenie

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu pokrycia dachu

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-07-2021
Numer ogłoszenia
34101235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-777 Warszawa
Ulica
Al. Komisji Edukacji Narodowej
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO URSYNÓW

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI
na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą:
Remont pokrycia dachu nad kl. IV budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Arctowskiego 28 w Warszawie.
Termin składania ofert: 29.06.2021 r. do godz. 1400.
Termin otwarcia ofert: 29.06.2021 r. o godz. 1415.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na remont pokrycia dachu nad kl. IV budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Arctowskiego 28 w Warszawie".
SBM "Ursynów" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34101235
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: