Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe w Gdańsku ogłasza przetarg na wykonanie opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyny przecieków stropu i ścian garażu podziemnego

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-08-2021
Numer ogłoszenia
34101343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-041 Gdańsk
Ulica
Strzelców Karpackich 1
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe w Gdańsku

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" w Gdańsku ul. Strzelców Karpackich 1 tel./fax. 058- 306-75-03 , 058-306-75-04 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na wykonanie:
Opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyny przecieków stropu i ścian garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku wraz z opracowaniem zaleceń techniczno-technologicznych w zakresie usunięcia przyczyn i skutków przenikania wód do garażu i szacunkową wyceną prac remontowych.
Zakres rzeczowy opracowania :
Opinia techniczna dotycząca ustalenia przyczyny przecieków stropu i ścian garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku wraz z opracowaniem zaleceń techniczno-technologicznych w zakresie usunięcia przyczyn i skutków przenikania wód do garażu i szacunkową wyceną prac remontowych.
Oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom przetargu , które można otrzymać w Dziale Inwestycji Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 2 A/9 - tel. 058 670 42 35 .
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia
11.08.2021 r. do godziny 1000 w zamkniętej kopercie z napisem
"Przetarg na wykonanie opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyny przecieków stropu i ścian garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku wraz z opracowaniem zaleceń techniczno-technologicznych w zakresie usunięcia przyczyn i skutków przenikania wód do garażu i szacunkową wyceną prac remontowych.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Spółdzielni dnia 11.08.2021 r. o godzinie 1015.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty jak i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
34101343
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: