Ogłoszenie

PSM Przymorze Administracja Osiedla nr 1 ogłasza przetarg na wykonanie robót remiontowych w budynkach mieszkalnych

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-07-2021
Numer ogłoszenia
34107043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-395 Gdańsk
Ulica
Opolska 3
Osoba kontaktowa
PSM Przymorze Administracja Osiedla Nr 1

SzczegółyPSM "PRZYMORZE"
Administracja Osiedla nr 1
80-395 Gdańsk - Oliwa, ul. Opolska 3
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych
Remont i wymiana okien metalowych klatki schodowej E w budynku wielomieszkaniowym typu "falowiec" przy Kołobrzeskiej 42 w Gdańsku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł/szt. można nabyć w dziale technicznym AO-1 Gdańsk, ul. Opolska 3, w godzinach urzędowania. Warunkiem udziału w przetargu na roboty jest wpłacenie wadium w wysokości 5% proponowanej wartości robót netto na konto BANK PeKaO S.A. IV oddział Gdańsk 16 1240 1271 1111 0000 1491 8843 do dnia 14.07.2021 r.
Oferty należy składać w sekretariacie AO-1 Gdańsk, ul. Opolska 3, do dnia 14.07.2021 r. do godz. 13.00.
Oferta winna zawierać:
wypełniony formularz oferty
wszystkie załączniki wymienione w formularzu
potwierdzenie opłacenia wadium.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r. o godz. 9.00 w klubie osiedlowym "Maciuś I" przy ulicy Opolskiej 2.
AO-1 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji udziela AO-1 tel. 58 556 49 29.
34107043
drukuj ogłoszenie