Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno ogłasza przetarg na wybór wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-07-2021
Numer ogłoszenia
34108478
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-214 Warszawa
Ulica
Krasnobrodzka
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BRÓDNO OSIEDLE TORUŃSKA

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"
03 - 214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11
Telefon: 510 - 05 - 01 ; 510 - 05 - 35
ogłasza przetarg dwustopniowy
na wybór wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej obejmującej 28 budynków usługowo-handlowych i biurowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w Warszawie, w Osiedlach: "Kondratowicza", "Podgrodzie", "Toruńska", "Wysockiego".
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis procedury i warunków niniejszego przetargu oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty zawiera "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia", udostępniana odpłatnie (100 zł brutto) w siedzibie Spółdzielni , pok. nr 20 w godz. 900 - 1300.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie siedziby Spółdzielni w terminie do dnia 21.07.2021r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2021r. godz. 1500.
Oferenci przystępujący do przetargu obowiązani są do wniesienia wadium
w wysokości 2.000.zł (słownie zł: dwa tysiące).
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30.09.2021r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34108478
drukuj ogłoszenie