Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nieograniczony przetarg na remont traktów i dojść wraz z robotami towarzyszącymi

dolnośląskie, Jelenia góra

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-07-2021
Numer ogłoszenia
34108633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-506 Jelenia góra
Ulica
Różyckiego 19
Osoba kontaktowa
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyZARZĄD
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. (75) 75 31 073
ogłasza przetarg nieograniczony na:
ZADANIE Nr 1 "Remont podestów zewnętrznych, schodów wejściowych wraz z robotami
towarzyszącymi przy budynkach JSM zlokalizowanych na osiedlu Zabobrze II
i III w Jeleniej Górze."
ZADANIE Nr 2 "Remont "traktów" i dojść wraz z robotami towarzyszącymi przy budynkach
JSM zlokalizowanych na osiedlach Zabobrze II i Zabobrze III w Jeleniej Górze."
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty tylko na jedno zadanie.
Wymagane wadium: 5000,00 - złotych.
Termin realizacji: pożądany do 30.11.2021 r.
Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73
w godz. od 800 do 1400 w dni robocze, a także za pośrednictwem poczty
lub poczty elektronicznej - od dnia 07.07.2021 roku
(cena SIWZ: 36,90 zł brutto)
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,
w siedzibie Administracji "Dwójka" przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze
- do godz. 1000 dnia 21.07.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2021 roku o godzinie 1300
w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
34108633
drukuj ogłoszenie