Ogłoszenie

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdlanego odczytu

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-08-2021
Numer ogłoszenia
34111086
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-777 Warszawa
Ulica
Al. Komisjii Edukacji Narodowej
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO URSYNÓW

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI
na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą:
Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdalnego odczytu
w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnych w 19
budynkach wielorodzinnych i 11 segmentach mieszkalnych należących do zasobów SBM "URSYNÓW" w Warszawie, wraz ze sprzedażą systemu do odczytu wskazań wodomierzy.
Termin składania ofert: 03.08.2021 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert: 03.08.2021 r. o godz. 1215.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładkami do zdalnego odczytu
w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach ogólnych w 19 budynkach wielorodzinnych
i 11 segmentach mieszkalnych należących do zasobów SBM "URSYNÓW" w Warszawie, wraz ze sprzedażą systemu do odczytu wskazań wodomierzy.
SBM "Ursynów" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34111086
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: