Ogłoszenie

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą: Remont pionów balkonów

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-09-2021
Numer ogłoszenia
34123100
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-777 Warszawa
Ulica
Al. Komisji Edukacji Narodowej
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO URSYNÓW

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI
na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą:
Remont dwóch pionów balkonów (w pionie lok. nr 14 i 21) oraz pojedynczego balkonu przynależnego do lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janowskiego 9 w Warszawie.
Termin składania ofert: 28.09.2021 r. do godz. 14 00.
Termin otwarcia ofert: 28.09.2021 r. o godz. 14 15.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/lub w wersji papierowej w sekretariacie Spółdzielni.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem: "Oferta na remont dwóch pionów balkonów (w pionie lok. nr 14 i 21) oraz pojedynczego balkonu przynależnego do lokalu nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janowskiego 9 w Warszawie".
SBM "Ursynów" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34123100
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: