Ogłoszenie

SM w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie drobnych robót remontowo-budowlanych, stolarskich i szklarskich

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34124989
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
WALASIEWICZÓWNY 4
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KŁODZKU

SzczegółyKłodzko, 15.09.2021 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku
ul. St. Walasiewiczówny 4
57-300 Kłodzko
ogłasza przetarg nieograniczony na :
WYKONANIE DROBNYCH ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH, STOLARSKICH
I SZKLARSKICH O JEDNOSTKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ KWOTY
20.000,00 ZŁ. BRUTTO NA TERENACH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KŁODZKU W LATACH 2022-2023
(Kłodzko, Polanica - Zdrój i Ołdrzychowice Kł.)
Szacunkowa wartość rocznie wykonywanych robót wynosić będzie
ok. 200 000 złotych brutto.
Termin realizacji 01.01.2022 r. - 31.12.2023 r.
Miejsce i termin składnia ofert:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku
Ul. Walasiewiczówny 4
57-300 Kłodzko
Sekretariat - pok. nr 5
07.10.2021 do godz. 1100
Termin otwarcia ofert - 07.10.2021 r. - godz. 1110
Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszone na:
stronie internetowej Spółdzielni: www.sm.klodzko.pl- w zakładce przetargi.
Zamawiający może w każdej chwili unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
34124989
drukuj ogłoszenie