Ogłoszenie

KSM w Inowrocławiu, ogłasza przetarg na wykonanie przeglądu wraz z naprawą, wymianą oraz czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164521
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyKUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Inowrocławiu,

88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.:

Wykonanie przeglądu wraz z naprawą, wymianą oraz czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy (zamontowanych na budynkach należących do zasobów Spółdzielni lub na drzewach znajdujących się na terenach należących do Spółdzielni)

1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 25.11.2021 r. do godziny 10.00 Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.

2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.

3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej Spółdzielni.

 

drukuj ogłoszenie