Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RUDA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-11-2021
Numer ogłoszenia
34135788
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. (22) 833 59 09; 833 91 79; faks (22) 833 61 27
Ogłasza następujący przetarg nieograniczony:
1. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w 18 budynkach należących do zasobów SB-M "RUDA".
? Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa-Bielany.
? Wymagany termin realizacji 17.12.2021 r.
? Wadium - 14 000,- zł.
? Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
? Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
? Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2021 r. o godz. 14.00.
? Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
- Robert Piecyk - tel. 504 190 664
- Jan Płochocki - tel. 504 344 612
Postępowania nie zostały poprzedzone wstępnymi kwalifikacjami. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena - 70%,
- okres gwarancji - 10%,
- ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje - do 5%.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
34135788
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: