Ogłoszenie

Zarząd Jeleniogórskiej SM ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. " Deratyzacji, Dezynfekcji i Dezynsekcji w budynkach JSM "

dolnośląskie, Jelenia góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-12-2021
Numer ogłoszenia
34140967
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-506 Jelenia góra
Ulica
RÓŻYCKIEGO 19
Osoba kontaktowa
JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. (75) 75 421 88, e-mail: sekretariat@jsmjg.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
"Deratyzacji, Dezynfekcji i Dezynsekcji - w budynkach JSM zlokalizowanych na osiedlach
Zabobrze I, II, III i Śródmieście w Jeleniej Górze"
Wymagane wadium: 3.500,- złotych.
Terminy realizacji:
od 01.01.2022 do - na czas nieokreślony
Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 42188
w dni robocze w godz. od 800 do 1400 , a także za pośrednictwem poczty elektronicznej gz2@jsmjg.plod dnia 22.11.2021 roku
(cena SIWZ: 36,90 zł brutto)
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,
w ADM "Dwójka" przy ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze - do godz. 1100 dnia 07.12.2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 roku o godzinie 1200
w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
34140967
drukuj ogłoszenie