Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana Jary ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznych WLZ

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-12-2022
Numer ogłoszenia
34143487
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-12-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA JARY

SzczegółyvSpółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "JARY"
ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa
ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie następujących robót i usług
budowlanych:
1. Remont instalacji elektrycznych - WLZ w budynkach przy ul. Puszczyka 15, ul. Sosnowskiego 1 i 2, ul. Wiolinowa 7.
2. Dostawa i montaż altanek śmietnikowych wraz z podbudową.
Szczegółowe informacje dla ww. postępowań udzielane są w siedzibie Spółdzielni (pok. 218A i 108, tel. 22 644-99-81) oraz przedstawiono w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, które dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smbiary.waw.pl) od dnia 7.12.2021 r.
Termin wpłaty wadium do dnia 20.12.2021 r. (wpływ na rachunek Spółdzielni). Termin składania ofert do dnia 21.12.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie SMB "JARY", pokój 206.
Otwarcie ofert cenowych nastąpi w dniu 21.12.2021 r. od godz. 10.30 w siedzibie SMB "JARY" w pok. 209 (sala konferencyjna).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.
34143487
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: