Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mutag Polska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rybniku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
20 591 zł
Numer ogłoszenia
161797
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-03-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mutag Polska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rybniku, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, sygn. akt XII GUp 92/15, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w formie konkursu ofert, wierzytelności upadłego wobec Biogaz Energetyka Polska Group spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 0000355204, REGON 142409905), stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28.01.2016 r., sygn. akt X GNc 27/16, wynoszącej według stanu na 24.03.2021 r.: 151 113,35 zł, za cenę nie niższą niż 25% należności głównej, tj. 20 591,25 zł.


Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w kancelarii syndyka (Mariusz Reza i Współpracownicy, al. Korfantego 25/V, 44-100 Gliwice) od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 15 lub korespondencyjnie na powyższy adres.


Ze szczegółową dokumentacją wierzytelności i regulaminem konkursu można zapoznać się w kancelarii syndyka lub otrzymać je drogą elektroniczną. Z dokumentacją można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja_korfantego25@wp.pl.


Termin składania ofert: 9.04.2021 r.


Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 12.04.2021 r. o godz. 14:00 w kancelarii syndyka.


Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odwołania, przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie