Ogłoszenie

Syndyk Glazury Królewskiej S.A. w upadłości likwidacyjnej w Lublinie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności o wartości nominalnej 45 912,93 zł

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
100 zł
Numer ogłoszenia
34089158
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-234 Lublin
Ulica
Metalurgiczna 9B

SzczegółySyndyk Glazury Królewskiej S.A. w upadłości likwidacyjnej w Lublinie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności o wartości nominalnej 45 912,93 zł wynikającej z tytułów wykonawczych:
1) nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie z dnia 3.01.2018 r., sygn. akt VIII GNc 5520/17
2) nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie z dnia 7.06 2013 r., sygn. akt I Nc 805/13
3) nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie z dnia 22.04.2016 r., sygn. akt VIII GC 960/15/upr.
za kwotę nie niższą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych). Oferty proszę składać w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup wierzytelności Glazury Królewskiej w upadłości likwidacyjnej w Lublinie", pod adresem: Biuro Syndyka, ul. Podchorążych 36, 20-811 Lublin, w terminie 2 tygodni od ukazania się ogłoszenia (liczy się data wpływu do biura syndyka). Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Podchorążych 36 w godz. od 9.00 do 13.00 (tel. 691 300 688).
34089158
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: