Ogłoszenie

Syndyk Glazury Królewskiej S. A. w upadłości likwidacyjnej w Lublinie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w stosunku do Firmy P.W. Zremod-Beton o wartości nominalnej 30 459,90 zł

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
34089163
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-04-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-234 Lublin
Ulica
Metalurgiczna 9B
Osoba kontaktowa
GLAZURA KRÓLEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySyndyk Glazury Królewskiej S.A. w upadłości likwidacyjnej w Lublinie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w stosunku do Firmy P.W. "ZREMOD-BETON" o wartości nominalnej 30 459.90 zł za kwotę nie niższą niż 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100) wynikającej z tytułów wykonawczych:
1) nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sygn. akt VIII GNc 3738/11,
2) nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie z dnia 31 października 2011 r. w sprawie sygn. akt I Nc 5967/11, za kwotę nie niższą niż 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
Oferty proszę składać w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup wierzytelności Glazury Królewskiej w upadłości likwidacyjnej w Lublinie", pod adresem: Biuro Syndyka, ul. Podchorążych 36, 20-811 Lublin, w terminie 2 tygodni od ukazania się ogłoszenia (liczy się data wpływu do biura syndyka). Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Podchorążych 36, w godz. od 9.00 do 13.00 (tel. 691 300 688).
34089163
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: