Ogłoszenie

Zarządca VISTAL OFFSHORE Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości służących do wykonywania działalności stoczniowej

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
860 147,81 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-05-2021
Numer ogłoszenia
34092621
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-05-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-336 Gdynia
Ulica
Indyjska 7
Osoba kontaktowa
Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Nr telefonu
512 373 125
Email
m.janik@voff.p

SzczegółyZarządca VISTAL OFFSHORE Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni w
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż 1212 ruchomości służących do wykonywania działalności stoczniowej za cenę nie niższą niż 860.147,83 zł netto.
Oferta obejmuje sprzedaż wszystkich ruchomości łącznie. Pełny wykaz ruchomości, których oferta dotyczy, oraz szczegółowe warunki sprzedaży zostaną wysłane drogą elektroniczną po otrzymaniu wiadomości na adres e-mail: m.janik@voff.pl
Oferty z podaniem oferowanej ceny netto należy złożyć lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12:00 na adres
Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Indyjska 7, 81-336 Gdynia z dopiskiem "Oferta na zakup ruchomości"
Oferta winna zawierać deklarowaną kwotę netto zakupu wszystkich ruchomości łącznie.
Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 512 373 125
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2021 r., w siedzibie Spółki.
Zarządca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz jego zakończenia bez wyboru oferty.
34092621
drukuj ogłoszenie