Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup zespołu ruchomości stanowiącego pełne wyposażenie gabinetu stomatologicznego

lubelskie, Borzechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
28 769,72 zł
Numer ogłoszenia
34098750
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-224 Borzechów
Ulica
Borzechów Kolonia 231
Osoba kontaktowa
INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA MAŁGORZATA JARUGA-PIKUL

SzczegółySyndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup zespołu ruchomości stanowiącego pełne wyposażenie gabinetu stomatologicznego, w skład którego wchodzą: urządzenia stomatologiczne i medyczne, narzędzia stomatologiczne oraz meble. Cena wywoławcza zespołu ruchomości wynosi 28.769,72 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) brutto. Szczegółowy spis ruchomości wchodzących w skład zespołu ruchomości oraz ich wycena, a także warunki konkursu ofert dostępne są w kancelarii syndyka lub w formie elektronicznej, po przesłaniu zapytania na adres
e-mali: przemyslaw.skipor@inlex.pl. Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, na adres: ul. Pogodna 36 lok. 11, 20-337 Lublin w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka. Dodatkowe informacje dostępne po kontakcie telefonicznym pod numerem 81 479 45 53.
34098750
drukuj ogłoszenie